msgbartop
Merhaba, web bloguma hoşgeldiniz... İsterseniz portfolio siteme buradan ulaşabilirsiniz.
msgbarbottom

07 Tem 10 Java

Java Programlama Dili:
– Java, Sun Microsystems mühendislerinin James Gosling tarafından 1990’ların başında geliştirilmeye başlanmış;
o Açık kodlu,
o Nesneye yönelik,
o Platformdan bağımsız,
o Yüksek performanslı,
o Çok görevli,
o Yüksek seviyeli,
o Adım adım işletilen (yorumlanan – “interpreted”) bir dildir.

06 Tem 10 Nesne Yönelimli Programlamada Kavramlar

Interface (Arayüz):
– Sınıfla tanımlanan yapının (nesnenin), dış dünya ile iletişimi için hazırlanmış yöntemler (methods) bütünü.

Message (Mesaj):
– Sınıfla tanımlanan yapının (nesnenin), dış dünya ile iletişimi için hazırlanmış yöntemlerden (methods) bir tanesi.

Nesne Yönelimli Programlamada Kavramlar:
– Abstraction: Genelleştirme, sadeleştirme.

05 Tem 10 Programlama Modelleri

Unstructured Programlama:
– Program alt alta yazılmış komutlardan oluşan tek bir dosya halindedir.
– Sınama (if) ve Atlama (goto) komutları ile değişik girdilerde/durumlarda da programın çalışması sağlanır.
– Sınama (if) ve Atlama (goto) komutları ile kod kolayca programcının anlama sınırlarının ötesinde bir karışıklığa ulaşır.
– Birkaç bin satır kodda takip etmek imkansızdır.

02 Tem 10 Nesne Yönelimli Programlamaya Giriş

Nesne Yönelimli Programlama:
– Bilgisayar programının, nesneler ve aralarındaki ilişkiler biçiminde yapılandırılmasıdır.
– Nesneler, sınıf denilen kalıplar kullanılarak oluşturulur.
– Bazı dillerde her şey bir nesnedir. Bunlara tam nesne yönelimli diller denir.
– Diğerlerinde ise nesneler kullanılabilmesine rağmen, her şey bir nesne değildir.
– C++, ikinci gruba girer.