msgbartop
Merhaba, web bloguma hoşgeldiniz... İsterseniz portfolio siteme buradan ulaşabilirsiniz.
msgbarbottom

28 Tem 10 Spring MVC (Model-View Controller)

Spring MVC, isminden de anlaşılacağı gibi MVC tasarım şablonu kullanılarak implemente edilmiştir. MVC tasarım şablonunu implemente etmek için Front Controller tasarım şablonu kullanılır. Front Controller tasarım şablonu ile sisteme yöneltilen tüm istekler (request) merkezi bir yerde toplanarak işlem görürler. Spring MVC bünyesinde DispatcherServlet ,Front Controller görevini üstlenmektedir MVC tasarım şablonunun kullanıldığı bir projede model sınıfları JDBC ile okunduktan sonra islenen verileri tutar. Model basit bir POJO (Plain Old Java Object) sınıfı olabilir. View gösterim katmanına aittir ve genelde JSP gösterim teknolojisi kullanılarak programlanır. View elementinin görevi model sınıflarında yer alan verilerin kullanıcıya gösterilmesini sağlamaktır. Model değiştiği zaman, view buna göre kendisini adapte ederek, modelin barındırdığı verileri gösterir. Controller sınıfları, model ve view arasındaki etkileşimi koordine etmek için kullanılır.

Spring MVC ile Uygulama Geliştirme Adımları:

  • Öncelikle boş bir Spring MVC uygulaması oluşturuyoruz.
  • İlk olarak boş uygulamanın (sadece index sayfası var) nasıl olduğunun üzerinden anlatacağım.

o Web tarayıcımızı açıp, http://localhost:{port no}/SpringMvc adresini çalıştırdığımızda, web.xml içerisindeki bilgiler yüklenir ve buradaki welcomefilelist altında bulunan dosya adına bakılır. Default olarak redirect.jsp bulunmaktadır. Bu nedenle sunucu bizi bu sayfaya yönlendirir.

o redirect.jsp’nin içinde bulunan yönlendirme ise bizi index.htm’e yönlendirir.

o Burada distpacher servlet devreye girer ve .htm uzantılı url’i alır ve tanımlanan controller’e yönlendirir. Bizim örnek uygulamamızda dispacher servlette index.htm index controller’e tanımlanmıştı.

o Indexcontroller da index adında bir view oluşturur.

o Devreye viewresolver girer ve index view’ımızın başına prefix (WEB-INF/JSP/) sonuna da suffix (.jsp) ekler.

o Böylece WEB-INF/JSP/index.jsp isimli dosya sunucuda işlem görür.

Baran BAYRAM
28.07.2010 – AnkaraYorum bırak